Kamouflerad Kurbits

Kamouflerad Kurbits startades som en kulturförening 2005 och verkade under de första fem åren som en mötesplats, plattform och ett verktyg för kreativt utövande människor i Dalarna. En markering mot att all kompetens hamnar i storstaden.

Under det senaste decenniet har vi har arbetat i gränslandet mellan gatukultur och etablerad design både fysiskt och digitalt.

Idag utvecklar vi konceptuell konst och funktionalitet för kunder och organisationer i alla storlekar.

Kontakt: info@kamoufleradkurbits.com

Samarbeten genom åren: