Kamouflerad Kurbits

“Kamouflerad Kurbits är en mötesplats, plattform och verktyg för kreativt utövande människor i Dalarna.”

Kamouflerad Kurbits

Kamouflerad Kurbits har verkat i 15 år för ett mer attraktivt Dalarna med kulturell mångfald, samt motverkan av urbanisering och brain drain.

Här är ett urval av projekt, events och samarbetspartners genom åren i alfabetisk ordning.

Kontakt: info@kamoufleradkurbits.com